Miliki Kad Perubatan 3 dalam 1

Miliki Kad Perubatan 3 dalam 1

1. Manfaat Perlindungan
 • Pampasan Kematian/ Lumpuh
 • kemalangan/ cacat kekal
 • 36 Penyakit Kritikal
 • Elaun Tahunan TPD
 • Elaun Tahunan Sakit Kritikal
 • Sumbangan Percuma jika berlaku Penyakit Kritikal terhadap peserta
 • Sumbangan Percuma jika berlaku kematian, Hilang Upaya kekal atau Penyakit Kritikal terhadap pembayar (Bapa/ Ibu/ Suami/ Isteri)

  2. Manfaat Hospital
  • kad Perubatan bagi membayar Bil Hospital antara RM500,000 hingga RM1.5 Juta secara online
  • kemasukan terus ke lebih 60 Hospital pakar yang menjadi panel di seluruh Malaysia
  • Elaun Harian Hospital sehingga RM400 sehari
  • Elaun Pembedahan sehingga RM12,500
  • Elaun Harian ICU
  • Elaun Cuti sakit akibat kemalangan

  3. Simpanan pendidikan atau Persaraan
  • Pelaburan di dana-dana yang diluluskan di bawah undang-undang syariah sesuai dengan keperluan dan toleransi risiko
  • Kadar pulangan yang tinggi
  • Pelaburan boleh ditambah pada bila-bila masa
  • Membuat pengeluaran pada bila-bila masa untuk apa sahaja tujuan dengan hanya meninggalkan baki unit sekurang-kurangnya RM1,000

   0 comments:

   Post a Comment